Žíhanie kovov

 

 

Kvalitný výsledok

Zlepšíme vlastnosti kovov
po predchádzajúcich prácach

Technológia žíhania sa vykonáva v uzavretej peci. Tento úkon má u nás na starosti len zaškolený personál. Žíhaním ohrejeme materiál na určitú teplotu, alebo ho naopak, pomaly ochladíme. Týmto procesom dokážeme zlepšiť vlastnosti ocele, liatin, ale aj neželezitých kovov po odlievaní, kovaní, pálení, obrábaní či zváraní.

 

 

 

 

 

 

Rôzne diely

Žíhanie až 7 metrových celkov

V stacionárnych žíhacích peciach sme schopní pracovať s materiálmi až do 7 metrovej dĺžky. Pec je uzavretá, má samostatné riadenie. Žíhací program trvá v priemere 23 hodín, pec je nastavená na 550 °C program a jej výkon je max. 650°C.

 

 

 

 

 

 

Výhody žíhania kovov v IMC Slovakia

 

 

 

 

 

Kvalita

 

Celý proces riadime tak, aby bol výsledok kvalitný a zodpovedal vašim požiadavkám.

 

 

 

 

Technika

 

Disponujeme technológiou, ktorú pravidelne inovujeme a kontrolujeme.

 

 

 

 

Personál

 

Všetky úpravy kovových aj nekovových povrchov vykonáva školený personál.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

 

 

 

 

Parametre

Technické informácie

 

  • Typ pece: uzavretá, so samostatným riadením, 2 x 1,5 x 1,5 m
  • Hmotnosť vsádzky: 4 000 kg
  • Dĺžka žíhacieho programu: 23 hod.
  • Obsluha: iba zaškolený personál
  • Nosnosť žeriavu: 500 kg
  • Teplota žíhania: 550°C
  • Tepelné postupy: predhriatie pred zváraním, žíhanie na zníženie vnútorného pnutia, žíhanie na mäkko, rekryštalizačné žíhanie, žíhanie na odstránenie vodíka, normalizačné žíhanie, homogenizačné žíhanie, rozpúšťacie žíhanie

 

 

 

 

 

 

Späť na povrchové úpravy kovov