Montážne a konštrukčné práce v IMC Slovakia

 

 

Služba

Montáž častí, strojov aj liniek

V IMC Slovakia zabezpečíme v našej personálnej réžii aj montáž vyrobených častí, či kompletnú montáž strojov a liniek. Táto služba plne vychádza v ústrety vašim individuálnym požiadavkám. Oddelenie montáže disponuje skúšobňou zariadení do 170 kW. Naše montážne haly zaberajú plochu takmer 6 500 m2, pričom montážne priestory neustále rozširujeme a inovujeme.

 

Typy montáží u nás:

  • mechanická,
  • elektrická,
  • pneumatická,
  • montáž hydraulických systémov.

 

 

 

 

 

 

Výhody montáže u nás

 

 

 

 

 

Skúsení a zruční pracovníci

 

Linky a stroje montujú skúsení, vyškolení zamestnanci, ktorí majú zručnosti aj so samotnou výrobou komponentov daných strojov.

 

 

 

 

Kontrola v našej réžii

 

Všetky namontované stroje a linky prejdú skúšobňou, v ktorej je stav hotového mechanizmu overený ešte pred odovzdaním zákazníkovi.

 

 

 

 

Garancia termínov

 

Termín odovzdania zmontovaného výrobku či linky je pre nás záväzným, a garantujeme jeho dodržanie.

 

 

 

 

Máte otázky?

 

Kontaktujte nás

 

 

 

 

 

Konkurenčná výhoda

Máme vlastné konštrukčné oddelenie

S napredovaním našej spoločnosti súvisí aj vybudovanie vlastného konštrukčného oddelenia. Oddelenie spolupracuje či už pri technickej príprave zákaziek, transformácii formátov výkresov, konzultáciách so zákazníkmi, rozkresľovaní detailov, úprave dokumentácie pre špeciálne požiadavky zákazníkov a pre technologické možnosti výroby, optimalizácii kusovníkov, príprave výrobnej dokumentácie alebo pri návrhu kompletných zariadení.

 

 

 

 

 

 

Záruka kvality

Sme plnohodnotný partner v oblasti
strojárskej výroby

Konštrukčné oddelenie vám bude nápomocné nielen v oblasti konštrukčného vývoja vašich strojov či dielov, ale aj v oblasti spolupráce na vývoji rôznych oblastí strojárskej výroby samotnej, pri výrobe prototypov alebo v oblasti tvorby rozvinutých tvarov pre ohýbané plechové súčiastky. Zabezpečíme prekresľovanie konštrukčnej dokumentácie do programov ME10, ACAD 2002 (2D), Autodesk Inventor a SolidWorks (3D).

 

 

 

 

 

 

Prednosti nášho konštrukčného oddelenia

 

 

 

 

 

Viacero konštrukčných a modelovacích programov

 

Pri práci využívame viacero konštrukčných a modelovacích programov

 

 

 

 

Jazykovo a odborne zdatní pracovníci

 

Máme jazykovo zdatných pracovníkov s dlhoročnou praxou v rôznych oblastiach konštrukčných prác

 

 

 

 

Spolupráca s krajinami z EÚ aj s USA

 

Spolupracujeme s firmami z Európskej únie alebo USA zameranými na priemyselnú výrobu

 

 

 

 

Máte otázky?

 

Kontaktujte nás

 

 

 

 

Späť na strojárske služby