Ponuka školení od IMC Slovakia, s.r.o.

 

 

Služba

Sme školiace stredisko akreditované národným inšpektorátom práce SR


Naše školiace stredisko sa zaoberá komplexným riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre rôzne podnikateľské subjekty. Hlavnou náplňou našej činnosti je vykonávanie školení, seminárov a prednášok s rozličným zameraním v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích, plynových a obslúh motorových vozíkov.

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka školení v zmysle zákona 124/2006 Z.z.

 

 

 

 

 

Školenie obslúh motorových vozíkov:

 

 • základné oprávnenie, rozšírenie oprávnenia, opakované oprávnenia a aktualizačná odborná príprava (AOP),
 • školenie osôb na obsluhu motorových, akumulátorových a plynových vozíkov všetkých tried a druhov.

 

 

Školenie osôb na viazanie bremien (viazač bremien):

 

 • základné oprávnenie, opakované oprávnenia a AOP školenie viazačov bremien.

 

 

 

 

 

Školenie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení:

 

 • základné oprávnenie, opakované oprávnenia a AOP školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení,
 • žeriavnik triedy A1, A2, A3, A4 (žeriavy mostové, portálové a konzolové),
 • žeriavnik mobilných žeriavov výložníkového typu – skúšky základného školenia vykonáva uchádzač pred oprávnenou právnickou osobou (OPO),
 • žeriavnik vežových žeriavov výložníkového typu – skúšky základného školenia vykonáva uchádzač pred oprávnenou právnickou osobou (OPO).

 

 

Školenie osôb na pozíciu obsluhovateľ zdvíhacích zariadení:

 

 • žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000 kg,
 • žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom,
 • zdvíhacie ústrojenstva dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie,
 • zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a zdviháky s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremien,
 • zvislé posuvné brány s motorovým pohonom.

 

 

 

 

 

Školenie osôb na obsluhu plynových zariadení:

 

 • základné alebo opakované AOP školenie osôb na obsluhu plynových zariadení,

 • osoby obsluhujúce plynové zariadenia spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok nad 0,5 MW,

 • skúšky základného školenia vykonáva uchádzač pred oprávnenou právnickou osobou (OPO),
 • osoby obsluhujúce plynové zariadenia spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW.

 

 

Školenie osôb na opravy plynových zariadení:

 

 • základné, alebo opakované AOP školenie osôb na opravy plynových zariadení,

 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach rozvod plynov vyhotovených z nekovových materiálov s pretlakom plynu nad 0,4 MP; skúšky základného školenia uchádzač vykonáva pred oprávnenou právnickou osobou (OPO),

 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok nad 0,5 MW; skúšky základného školenia  uchádzač vykonáva pred oprávnenou právnickou osobou (OPO),

 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach rozvod plynov vyhotovených z kovových a nekovových materiálov s pretlakom plynu do 0,4 MPa,
 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW.

 

 

 

 

Voľné pozície

 

 

 

 

Prihlášky na naše školenia nájdete vo formáte PDF na konci tejto stránky