História spoločnosti IMC Slovakia, s.r.o.

 

 

Slovenská spoločnosť
v slovenskom vlastníctve

Spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 1995 v Považskej Bystrici. Je súkromnou spoločnosťou v 100 % vlastníctve slovenských spoločníkov. Od svojho založenia sa spoločnosť neustále vyvíja a rastie. Základom podnikania je strojárska výroba. Výrobný areál v Šebešťanovej má rozlohu cca 23 000 m2. Dnes spoločnosť zamestnáva viac ako 420 zamestnancov.

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad vývoja spoločnosti IMC Slovakia, s.r.o.

 

 

 

 

 

1995, prvé sídlo firmy - byt zakladateľa Ing. Ďurkovského   1997, druhé sídlo firmy - prenajaté priestory v budove NF

 

30. 6. 1995

založenie spoločnosti

 

 

Ing. Jaroslav Ďurkovský spolu so svojím spoločníkom a súčasne svojou manželkou Romanou Ďurkovskou založil spoločnosť s ručením obmedzeným IMC Slovakia, s.r.o.

 

 

 

 

1998, sídlo AKB Slovakia, prenajaté priestory v budove bývalá Agrosana    

 

1998

vznik AKB Slovakia, s.r.o., konštrukčnej kancelárie

 

 

Išlo prakticky o odlúčenú konštrukčnú kanceláriu pre firmu Kisters, s ktorou mala naša spoločnosť rozbehnutú výbornú spoluprácu.

 

 

 

 

1999, tretie sídlo firmy - prenajaté priestory v budove SSE v Považskej Bystrici   1999, pôvodný areál v Šebešťanovej - príprava staveniska

 

1999

založenie joint-venture s Rademaker, vznik Rademaker Slovakia, s.r.o.

 

 

Vzniká potreba spustiť vlastnú výrobu, pretože dodávatelia IMC Slovakia už nie sú schopní pružne reagovať na všetky dopyty. Prevádzka Rademaker Slovakia, s.r.o., sa nachádza v Šebešťanovej.

 

 

 

 

2000, pôvodný areál    

 

2000

postupná transformácia na výrobnú firmu

 

 

Prerod IMC Slovakia na výrobnú firmu začal založením výrobnej prevádzky v Šebešťanovej. Bola zameraná najmä na výrobu a montáž tunelov pre firmu Kisters.

 

 

 

 

2000

založenie joint-venture s Kisters, vznik Kisters Slovakia, s.r.o.

 

 

Spoločníci Kisters Maschinenbau GmbH a Ing. Jaroslav Ďurkovský podpísali Zmluvu o účasti a spolupráci dňa 8. 8. 2000.

 

 

 

 

2001, výstavba administratívnej budovy v Šebešťanovej   2001, Ing. Jaroslav Ďurkovský

 

2003

založenie joint-venture s Desma, vznik Desma Slovakia, s.r.o., a KSK Slovakia, s.r.o.

 

 

V roku 2003 bol založený doteraz posledný spoločný podnik s firmou Klockner Desma Elastomertechnik GmbH. V tomto roku odkúpila IMC Slovakia podiely vo firme Kisters Slovakia, s.r.o. a vznikla spoločnosť KSK Slovakia, s.r.o., s čisto slovenskými vlastníkmi.

 

 

 

 

2002, IMC Slovakia v Šebešťanovej    

 

2004

vstup Slovenska do EÚ, spoločnosti IMC Slovakia sa darí

 

 

IMC Slovakia vo vlastnej réžii zvláda kompletáciu aj montáž jednoduchých, ale tiež zložitých strojov a celých liniek. Prichádzajú noví zákazníci, nadväzujú sa nové vzťahy v rámci spolupráce so zahraničím.

 

 

 

 

2006

vytvorenie pobočky Teprofa Slovakia, s.r.o., v Sabinove

 

 

V roku 2006 bola zahájená prevádzka na východnom Slovensku Teprofa Slovakia, s.r.o. Dnes významným spôsobom dopĺňa výrobné kapacity IMC Slovakia, s.r.o.

 

 

 

 

2007

rozvoj Metal Service Centre, otvorenie nového skladu materiálu

 

 

Úspešný rast predaja materiálu bol dôvodom založenia spoločnosti Metal Service Centre – IMC Slovakia, s.r.o. Stalo sa tak v roku 2007. Postavili sme nové výrobné haly, investovali do strojov, technológie.

 

 

 

 

2010, IMC Slovakia v Šebešťanovej   2009, Teprofa Slovakia, s.r.o. v Sabinove

 

2008

výstavba haly ťažkej montáže a celosvetová kríza

 

 

Ku koncu roka 2008 vypukla celosvetová kríza, ktorá sa, bohužiaľ, dotkla aj našej spoločnosti. Pokles objednávok nás prinútil vyhľadávať nové príležitosti na trhu a tiež nových partnerov. Investície však bolo potrebné vynakladať aj počas krízových rokov. V roku 2008 sa nám podarilo postaviť halu ťažkej montáže, v roku 2009 novú výrobnú halu v Lipanoch na východnom Slovensku o rozlohe 1 000 m2.

 

 

 

 

2009, IMC Slovakia v Šebešťanovej    

 

2012 a 2013

obdobie nových spoluprác a spamätanie sa z krízy

 

 

Vďaka enormnému úsiliu a tiež vďaka naším zákazníkom (tradičným, aj novým), sa nám z krízy podarilo rýchlo spamätať. Štruktúra firmy bola prebudovaná a riadiaci manažment doplnený.

 

 

 

 

2014, IMC Slovakia v Šebešťanovej    

 

2014

zavedenie nového riadiaceho systému IFS

 

 

Plánovanie výroby je pre nás stále náročnejšie, no keďže chceme dodržiavať termíny aj kvalitu, zavádzame nový riadiaci systém IFS. Po dlhej príprave sme systém spustili v roku 2014. So zmenou systému prišli aj nečakané komplikácie, ale podpora našich zákazníkov bola silná a situáciu sme pomerne rýchlo stabilizovali. Otvorili sme novú montážnu halu v KSK Slovakia, s.r.o. o rozlohe 1 000 m2.

 

 

 

 

2015, otvorenie technologického centra    

 

2015

otvorenie novej haly Technologického centra

 

 

Podarilo sa nám oficiálne otvoriť novú halu pre Technologické centrum o rozlohe 1 000 m2. Tieto priestory sme nevyhnutne potrebovali pre naše ďalšie vývojové projekty ako Zelené technológie (peletovacie linky, baliaci priemysel) a Smartwiel – elektrické fúriky. Priestor technologického centra využívame na kreatívnu konštrukciu a vývoj všetkých našich nápadov.

 

 

 

 

2016, elektromontáž    

 

2016

otvorenie samostatného oddelenia Elektrickej montáže

 

 

Otvorili sme nové, samostatné oddelenie Elektrickej montáže. Vytvorili sme tak špecializované pracovisko, na ktorom sa sústredí náš tím odborníkov na elektrickú montáž. Takto všetky namontované stroje a linky prejdú skúšobňou, v ktorej je stav hotového mechanizmu overený ešte pred odovzdaním zákazníkovi.

 

 

 

 

2017, 4 nové haly    

 

2017

otvorenie 4 nových hál, nový produkt technologického centra - elektrický fúrik

 

 

V tomto roku sa nám podarilo dokončiť budovanie nových hál a slávnostne ich otvoriť. S novými priestormi stúpa aj počet stálych zamestnancov v IMC Slovakia. Tešili sme sa z výsledkov, ktorým sme venovali energiu celý predchádzajúci rok 2016. Zariaďovali sme sťahovanie a rozširovanie oddelení, ktoré bolo nevyhnutné preto, aby sme naplnili všetky predstavy našich zákazníkov. Vznikla samostatná hala pre predaj materiálu - Metal Service Centre. Okrem tejto samostatnej haly sme mali novú expedíciu a skladový systém, nové Oddelenie kontroly a kvality a dve nové montážne haly, ktoré slúžia na ťažkú mechanickú montáž. Vznikol aj nový vchod pre nákladnú dopravu, nová vrátnica a parkovisko pre zamestnancov. Rok sme zakončili novými veľkými svetelnými logami na halách. V rámci projektu Smartwiel sme navrhli a vyrobili vlastný produkt – elektrický akumulátorový fúrik. V tomto roku sme tiež nakúpili množstvo novej techniky, ako napr. vysokodynamické laserové centrum, robotické zváracie pracovisko a CNC riadený hydraulický ohraňovací lis. V Teprofa Slovakia, s.r.o, sme zrealizovali stavbu montážnej haly H4 a H5.

 

 

 

 

2018, nová obrobňa    

 

2018

nový vlastný produkt – elektrické kolobežky, vybudovanie oddychovej zóny, letnej kuchynky a workoutu

 

 

V technologickom centre vznikol nový veľký projekt – elektrické kolobežky. Kým sme ich uviedli na trh, vyvíjali a vylaďovali sme ich takmer dva roky. V tomto roku sme prerobili obrobňu, investovali sme do nového vertikálneho zariadenia a rovnačky. Vytvorili sme zelenú oddychovú zónu pre zamestnancov a tiež letnú kuchynku pre príjemnejšie strávené prestávky. Takisto sme vytvorili street workoutové cvičisko pre športových nadšencov - zamestnancov priamo v našom areáli.

 

 

 

 

2019, prestavba administratívnej haly   2020, nová administratívna budova

 

2019

investícia do lakovne, frézovacieho centra, nová služba - žíhanie

 

 

V tomto roku smerovala naša investícia do práškovej lakovne a frézovacieho centra. Presťahovali sme Technologické centrum do novej haly s vlastným skladom - takto sme vylepšili aj expedíciu vlastných produktov. Rozšírili sme spektrum našich služieb o žíhanie. Začali sme s nadstavbou administratívnej budovy, ktorá kvôli rastu a pokroku spoločnosti IMC Slovakia už vyžadovala zväčšenie a zmodernizovanie.

 

 

 

 

2020, IMC Slovakia v Šebešťanovej   2020, IMC Slovakia v Šebešťanovej

 

2020

nová administratívna budova, nové logo aj webstránka

 

 

Nadstavba administratívnej budovy a jej modernizácia sú hotové. Na budovu sme umiestnili aj nové svetelné logo. V tomto roku pribudla aj ďalšia novinka - nová, prerobená webstránka spoločnosti IMC Slovakia. Modernizovali sme jej dizajn a značne pretvorili aj obsah, doplnili nové služby a informácie o kariére a benefitoch práce pre budúcich či terajších zamestnancov.

 

 

 

 

 

Profil spoločnosti