Naše certifikáty IMC Slovakia, s.r.o.

 

 

Náš prístup k práci by sme opísali nasledovne

 

 

 

 

 

Kvalita na prvom mieste

 

Výrobky a služby poskytujeme v kvalite zodpovedajúcej európskym normám a štandardom.

 

 

 

 

Moderné technológie

 

Technológie neustále kontrolujeme, technologický a strojový park pravidelne inovujeme.

 

 

 

 

Odborný personál

 

Naši pracovníci sú riadne zaškolení, skúsení, jazykovo zdatní a zodpovední ľudia.

 

 

 

 

Kolektívna práca

 

Za výsledkami našej práce stojí súlad, súhra a kolektívne úsilie všetkých pracovníkov.

 

 

 

 

Dodávateľov vyberáme

 

Výber vhodného dodávateľa je prvým krokom k dobre odvedenej zákazke, nepodceňujeme ho.

 

 

 

 

Plníme priania

 

Vychádzame v ústrety časovým aj kvalitatívnym požiadavkám našich zákazníkov.

 

 

 

 

Meriame zmerané

 

Neustála kontrola, monitorovanie a analýza pracovného postupu sú u nás samozrejmosťou.

 

 

 

 

Hľadáme vylepšenia

 

Monitoringom, výskumnými prácami a kontrolovaním hľadáme spôsob, ako byť stále kvalitnejší.

 

 

 

 

Nepodceňujeme vzdelávanie

 

Len vzdelaní zamestnanci môžu odborne odviesť svoju prácu, vzdelávame sa preto neustále.

 

 

 

 

Profil spoločnosti