Meracie stredisko a kontrola kvality výrobkov

 

 

Naša priorita

Sústavné zvyšovanie kvality

Jednou zo základných priorít a cieľov spoločnosti je sústavné zvyšovanie kvality vyrábaných súčiastok. Táto priorita je obsiahnutá aj v politike kvality našej spoločnosti a je základným kameňom manažérstva kvality potvrdeným aj certifikátom kvality EN ISO 9001:2008.

 

Kvalitu vyrábaných dielov zabezpečujeme:

 • samokontrolou a náhodnou kontrolou v procese výroby,
 • kontrolou súčiastok po prijatí z kooperácií,
 • kontrolou súčiastok pred expedovaním.

 

 

 

 

 

 

Samozrejmosť

Pravidelná kontrola našich meradiel

Všetky meradlá používané v našej spoločnosti sú pravidelne kontrolované a kalibrované v nadväznosti na vnútrofiremné etalóny, ktorých kalibráciu vykonáva externé akreditované kalibračné laboratórium v nadväznosti na štátny etalón. Všetky meradlá sú označené kalibračnou nálepkou.

 

 

 

 

 

 

Služba

Externé merania

Službu externého merania zabezpečujeme vo vlastnej réžii, na starosti ju má náš kvalitne vyškolený personál s dlhoročnou praxou. Externé meranie vykonávame na našich vlastných prístrojoch, ktoré pravidelne kalibrujeme a kontrolujeme.

 

 

 

 

 

 

interné merania

Používané meradlá:

 • bežné dielenské meradlá (posuvné meradlá, mikrometre, dutinomery a iné),
 • prístroj na meranie drsnosti povrchu,
 • prístroj na meranie tvrdosti materiálov,
 • prístroj na meranie hrúbky povlaku,
 • mobilné meracie rameno s rozsahom merania 2 500 mm a presnosťou ± 0.034 mm,
 • CNC súradnicový merací stroj s rozsahom merania  1 200 x 3 000 x 1 000 mm a s presnosťou merania MPEE = (2.3 + 3.0*L/1 000)µm na meranie kvality priľnavosti nástreku farby.

 

 

 

 

 

 

Externé merania

Používané meradlá:

 • bežné dielenské meradlá,
 • CNC súradnicový merací stroj s rozsahom merania  1 200 x 3 000 x 1 000 mm a s presnosťou merania MPEE = (2.3 + 3.0*L/1 000)µm,
 • mobilné meracie rameno s rozsahom merania 2 500 mm a presnosťou ± 0.034mm, niekoľkonásobným presunom ramena je možné rozsah merania niekoľkonásobne zväčšiť (pri zníženej presnosti),
 • prístroj na meranie hrúbky povlaku a kvality priľnavosti nástreku farby,
 • prístroj na meranie drsnosti povrchu.

 

 

 

 

 

 

Máte otázky?

 

Kontaktujte nás

 

 

 

Späť na strojárske služby