Posúvame limity od roku 2007

Kariéra

Kariéra

IMC Slovakia, s.r.o. je stabilná stojárska spoločnosť, ktorej cieľom je dosahovať zisk a ponúkať kvalitné tovary a služby. Aby tieto ciele mohli byť splnené, zamestnanci našej spoločnosti pracujú v podmienkach zodpovedajúceho finančného ohodnotenia, odmien, prémií ako aj finančných a nefinančných benefitov.

 

 

Ak máte záujem pracovať pre našu spoločnosť na obchodných, finančných, technických oddeleniach alebo na robotníckych pozíciách vo výrobe alebo v skladoch zašlite Vašu žiadosť spolu so životopisom na doleuvedenú korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu. Žiadosť by mala obsahovať záujem o konkrétne pracovné miesto a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Vhodní kandidáti budú oslovení a pozvaní na osobný pohovor. Pri výbere sa zvažujú a hodnotia predovšetkým tieto oblasti:

  • dosiahnuté vzdelanie,
  • odborné schopnosti a skúsenosti na danú pracovnú pozíciu,
  • komunikačné schopnosti a spoločenské vystupovanie s ohľadom na pozíciu,
  • predpokladaná miera akceptovateľnosti daného kandidáta pracovným tímom,
  • seriózny záujem o pozíciu,
  • celkový dojem.

 

 

Väčšina pohovorov je vedená v slovenčine, ich súčasťou je niekedy podľa požiadaviek pozície aj krátka konverzácia v anglickom jazyku alebo v nemeckom jazyku. Ústne pohovory sa uskutočňujú v centrále IMC Slovakia, s.r.o v Šebešťanovej. Psychologické testy sa vykonávajú v Považskej Bystrici.

 

Aktuálna ponuka voľných pracovných pozícií:

  • ​​brusič

 

Celú aktuálnu ponuku nájdete aj na profesii:

Profesia.sk - imc slovakia

 

Pre viac informácií, prosím kontaktujte personálne oddelenie spoločnosti IMC Slovakia, s.r.o.:

 

 

IMC Slovakia, s.r.o.

Personálne oddelenie

Šebešťanová 255

017 01  Považská Bystrica

 

 

Kontaktná osoba:

Antónia Filušová

Tel: +421 (0) 42 4378 112

Fax: +421 (0) 42 4325 916

e-mail: afilusova@imcslovakia.sk

 

Máte záujem o naše služby?
Meno:
Názov firmy:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia