Verwerking van persoonlijke gegevens

 

Gebruiker:

IMC Slovakia BV, ID: 31 632 220, Šebešťanová nr. 255, 017 01 Považská Bystrica, ingeschreven in het Handelsregister van de Districtsrechtbank in Trenčín, Sectie: Sro, Dossiernr. 3077/R.

 

 

 

Doel van verwerking van persoonlijke gegevens: marketingdoeleinden

Lijst met persoonlijke gegevens: 

naam, bedrijfsnaam, telefoon, e-mail

Toestemming tijd: 10 jaar geleden dat de toestemming wordt verleend
Vorm van openbaarmaking: gegevens worden niet bekendgemaakt

 

 

 

  • De betrokkene verklaart hierbij eerlijk dat hij de gebruiker geeft zijn uitdrukkelijke en onopgemerkte toestemming om de persoonlijke gegevens in de bovenstaande omvang te verwerken, voor het doel en tijdens het bovenstaande tijvak.
  • De betrokkene heeft het recht op elk moment in beroep te gaan. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor haar beroep.
  • In het bijzonder definiëren de rechten van de betrokkene § 19 tot en met 28 van de wet. De betrokken persoon is verplicht om ware en huidige persoonsgegevens te verstrekken in het kader van § 9 van de wet.
  • De betrokkene bevestigt dat de gebruiker voldoet aan de meldingsverplichting in overeenstemming met § 19 van de wet.