Posúvame limity od roku 2007

Služby

Služby

Konštrukčné práce

Spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o v priebehu vývoja vybudovala vlastné konštrukčné oddelenie. V súčasnosti oddelenie spolupracuje pri technickej príprave zákaziek, transformácii formátov výkresov, konzultácie so zákazníkmi, rozkresľovanie detailov, úprava dokumentácie pre špeciálne požiadavky zákazníkov a pre technologické možnosti výroby, optimalizácia kusovníkov, príprava výrobnej dokumentácie, návrh kompletných zariadení.


Konštrukčné oddelenie využíva viaceré konštrukčné a modelovacie programy. Pracovný tím tvoria skúsení konštruktéri s dlhoročnou praxou v rôznych oblastiach konštrukčných prác, ako aj mladí a jazykovo vybavení pracovníci s perspektívou rastu.

 

Činnosť konštrukcie je zameraná do oblastí spolupráce s firmami z Európskej únie a USA zaoberajúcimi sa rôznymi priemyselnými odvetviami.

 

Konštrukčné oddelenie ponúka kapacity v oblasti konštrukčného vývoja ako aj spolupráce na vývoji v rôznych oblastiach strojárskej výroby, vrátane výroby prototypu, pri prekresľovaní konštrukčnej dokumentácie do programov ME10, ACAD 2002 (2D) a Autodesk Inventor a SolidWorks (3D) a v oblasti tvorby rozvinutých tvarov pre ohýbané plechové súčiastky.

 

 

 

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj v IMC Slovakia, s.r.o. je dôležitou súčasťou a jedným z kľúčových faktorov pre zaistenie konkurencieschopnosti a dlhodobej zákazníckej spokojnosti. Umožňuje ho skúsený team pracovníkov na technického úseku, ktorý je zložený z oddelení Konštrukcie, Technológie a Nových projektov. V spolupráci s ostatnými zamestnancami IMC Slovakia, s.r.o. sme schopní vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie zadania, prostredníctvom projektového riadenia.

 

 

 

 

Náš výskum za zameriava predovšetkým na oblasti:

  • zabezpečenie nových riešení pre našich zákazníkov, rozpracovanie návrhov zákazníkov, spoločný vývoj nových zariadení, vlastné návrhy na zmenu konštrukcie zariadení z hľadiska zníženia výrobných nákladov
  • zabezpečenie nových riešení pre zvýšenie produktivity výroby, výberom správnych technologických postupov a vývojom vlastných prípravkov a technologických zariadení na zvýšenie kvality a produktivity výroby
  • rozvoj nových riešení v rámci „Zeleného programu“

 

 

 

 

EXTERNÉ MERANIE

Jednou z najvyšších priorít našej spoločnosti je zabezpečiť našim odberateľom maximálnu kvalitu a bezchybnosť nami dodávaných výrobkov. Z tohto dôvodu sú všetky naše meradlá pravidelne kontrolované a kalibrované v náväznosti na štátny etalón.

 

 

 

 

 

 

Naši pracovníci z oddelenia kvality sú odborníci s dlhoročnou praxou a preto ponúkame aj možnosť externého merania zabezpečené nasledovnými meradlami:

  • Bežné dielenské meradlá
  • CNC súradnicový merací stroj s rozsahom merania 1200x3000x1000mm a presnosťou merania MPEe=(2.3 + 3.0*L/1000)µm
  • Mobilné meracie rameno s rozsahom merania 2 500mm a presnosťou ± 0.034mm, niekoľkonásobným presunom ramena je možné rozsah merania niekoľkonásobne zväčšiť (pri zníženej presnosti)
  • Meranie hrúbky povlaku a meranie kvality priľnavosti nástreku farby
  • Prístroj na meranie drsnosti povrchu

 

Máte záujem o naše služby?
Meno:
Názov firmy:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia