Posúvame limity od roku 2007

Školenie na vysokozdvižný vozík

Školenie na vysokozdvižný vozík

Školiace stredisko IMC Slovakia, s.r.o.  Akreditované národným inšpektorátom práce SR


Naše školiace stredisko sa zaoberá komplexným riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre rôzne podnikateľské subjekty. Našim hlavným zameraním je vykonávanie školení, seminárov a prednášok s rozličným zameraním v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích, plynových a obslúh motorových vozíkov.


Ponúkame Vám školenia v zmysle zákona 124/2006 Z.z:

 • Školenie obslúh motorových vozíkov
 • základné, rozšírenie oprávnenia, opakované  a aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /
 •  školenie osôb na obsluhu motorových, akumulátorových a plynových vozíkov, všetkých tried a druhov 
 •  Školenie osôb na viazanie bremien ( viazač bremien )
 • základné, opakované a AOP školenie viazačov bremien
 •  Školenie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení
 •  základné, opakované a AOP školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení
 •  žeriavnik triedy A1, A2, A3, A4 ( žeriavy mostové, portálové a konzolové )
 •  žeriavnik mobilných žeriavov výložníkového typu – skúšky základného školenia  uchádzač vykonáva pred oprávnenou právnickou osobou /OPO /
 •  žeriavnik vežových žeriavov výložníkového typu – skúšky základného školenia  uchádzač vykonáva pred oprávnenou právnickou osobou /OPO


 

Obsluhovateľ zdvíhacích zariadení :
 

 • žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000kg
 • žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom
 • zdvíhacie ústrojenstva dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie.
 • zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a zdviháky s motorovým pohonom, určené na zdvíhanie bremien
 • zvislé posuvné brány s motorovým pohonom


 

Školenie osôb na obsluhu plynových zariadení

 • základné, opakované AOP školenie osôb na obsluhu plynových zariadení
 • osoby obsluhujúce plynové zariadenia spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok nad 0,5 MW. -   – skúšky základného školenia  uchádzač vykonáva pred oprávnenou právnickou osobou /OPO/.
 • osoby obsluhujúce plynové zariadenia spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok od 5kW do 0,5MW.
 

Školenie osôb na opravy plynových zariadení
 

 • základné, opakované AOP školenie osôb na opravy plynových zariadení
 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach rozvod plynov vyhotovených z nekovových materiálov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa Skúšky základného školenia  uchádzač vykonáva pred oprávnenou  právnickou osobou /OPO
 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok nad 0,5 MW. Skúšky základného školenia  uchádzač vykonáva pred oprávnenou právnickou osobou /OPO/.
 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach rozvod plynov vyhotovených z kovových a nekovových materiálov s pretlakom plynu do 0,4 MPa .
 • osoby vykonávajúce opravy na plynových zariadeniach spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriaci funkčný celok od 5kW do 0,5 MW.

 


 

Stiahnite si:


 

PRIHLÁŠKA NA ODBORNÚ SKÚŠKU vodičov motorových vozíkov podľa STN 26 8805

Prihláška Na opakované školenie a overenie odbornej spôsobilosti obsluhy VTZ

Prihláška na opakované preskúšanie obsluhy MV.

PRIHLÁŠKA AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA v zmysle § 16 ods. 4 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

P R I H L Á Š K A do základnej, nadstavbovej prípravy žeriavnika, viazača bremien, obsluhovateľa zdvíhacích zariadení

Ž I A D O S Ť o prijatie do výcviku a ku skúške k získaniu odbornej spôsobilosti na obsluhu zdvíhacích

Máte záujem o naše služby?
Meno:
Názov firmy:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia