Posúvame limity od roku 2007

Peletovacia linka

Peletovacia linka

Nezaťažujte prírodu biologickým odpadom z chovu koní, ani splodinami z jeho pracovania. Využívajte bioodpad na výrobu ekologickej energie.

 

Výroba bio-paliva (agropeliet) z biologického odpadu z chovu koní sa vykonáva v linke, tvorenej šuplíkovou sušičkou vyhrievanou horúcim vzduchom z teplovzdušného kotla alebo teplovodného kotla na agropelety, drvičkou zmesí, zásobnými cyklónmi, peletovacím lisom, systémom chladenia, triedenia a balenia agropeliet. Jednotlivé časti môžu byť pospájané systémom dopravníkov a dopravných systémov. Viac informácii nájdete na www.pelesko.sk .

 

 

Výhody

 • Riešenie problému s vývozom bioodpadu pre malé a stredné farmy
 • Výroba energetického a ekologického paliva - agropeliet
 • Rýchla návratnosť investície
 • Jednoduchá obsluha linky
 • Energetická nenáročnosť výroby
 • Flexibilný servis, slovenský výrobca
 • Úspora nákladov na vykurovanie, vývoz a likvidáciu bioodpadu
 • Ekologická výroba z obnoviteľných zdrojov v priestoroch farmy
 • Bezplatné zaškolenie u odberateľa
 

Ekonomické ukozovatele

 • výhrevnosť agropeliet je 18,60 MJ/kg
 • dosiahnuteľný výkon z 1 kg agropeliet je 5,17 kWh (pri 100 % účinnosti horáka)
 • hodinová spotreba agropeliet na 1 kW je 0,23 kg/kWh
 • energia získaná z 1,85 kg agropeliet zodpovedá energii získanej z 1 m3 zemného plynu

Rôzne varianty

A. Malé farmy - výkon 150-200kg/hod.

B. Stredné farmy - výkon 300kg/hod.

C. Veľké farmy - výkon 400kg/hod.

D. Linka KOMPAKT - výkon 100-150kg/hod

 

Požiadavky

 • Priestorové požiadavky na umiestnenie linky sú min. 4 x 8 m v závislosti na stupni automatizácie a výkonu linky, v krytých priestoroch farmy (teplovzdušný kotol je nutné umiestniť v samostatnej miestnosti).  Peletáreň vyžaduje výstavbu komína teplovzdušného kotla.
 • Obsluha automatizovanej linky pozostáva z jedného pracovníka, ktorý manipuluje so spracovávaným materiálom (nakladania a vykladanie do sušičky, nakladanie do násypníka drvičky, nakladanie do zásobníka dopravníka, balenie a manipulácia s hotovými agropeletami, kontrolovanie  správnosti chodu jednotlivých častí linky a kvality vyrábaných agropeliet).
 • Samostatný projekt požiarnej ochrany.
 • Požiadavka na elektrické pripojenie linky predstavuje maximálny okamžitý príkon cca 23 kW.

 

 

Podľa denného množstva vyprodukovaného hnoja vyrábame kvalitné linky podľa vašich požiadaviek a možností.

Využívaním agropeliet ušetríte až 70 % nákladov na vykurovanie v porovnaní s využívaním plynu a až 90 % nákladov v porovnaní s využívaním elektriny.

 
Máte záujem o naše služby?
Meno:
Názov firmy:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia